Välkommen till Lions Club Täby

Lions Club Täby är en av c:a 48.000 Lions klubbar i mer än 200 länder och geografiska områden runt om i världen. Vår klubb har för närvarande 25 medlemmar. Genom olika typer av aktiviteter samlar vi varje år in omkring  50 000 kr. Alla insamlade pengar går vidare till olika former av hjälpverksamhet både lokalt, nationellt och internationellt. Medlemmarna arbetar helt ideellt och alla insamlade medel går oavkortat till Lions hjälpverksamhet. Lions centrala organisation och administration finansieras uteslutande genom klubbarnas medlemsavgifter - så du ska veta att varje insamlad slant gör stor skillnad för behövande medmänniskor både lokalt, nationellt och internationellt.

Bli månadsgivare du med, vi är i stort behov av ditt bidrag, som kan lämnas till vår verksamhet via:

Swish  123 210 68 54

Eller via en traditionell insättning till Lions Club Täby:

Bankgiro  5100-7326

Exempel på hjälpverksamhet 2021/2022:

  • Hjälp till enskilda behövande i Täby
  • Bidrag till psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta i Täby 
  • Bidrag till kvinnojouren i Täby/Danderyd 
  • Luciabesök på äldreboenden i Täby
  • Hjälp till Syriska flyktingbarn i läger utanför Syriens gränser
  • Olika former av hjälp till flyktingbarn och flyktingfamiljer i Täby
  • Bidrag till Lions katastroffond som snabbt ska kunna hjälpa till exempelvis vid stora naturkatastrofer


Notera att du också kan följa vår verksamhet på Facebook - Lions Club Täby

Skapa din hemsida gratis!