Här berättar vi om genomförda och planerade aktiviteter

Under närmare 20 år har Lions Täby tryckt upp en årskavalkad som gratis delas ut till hushållen i Täby. Annonser i skriften finansierar utgivningen. Från början var avsikten med skriften att sprida information om vår verksamhet .
Efterhand har sidantal och antalet annonser ökat vilket har inneburit att aktiviteten också ger ett betydande överskott...

Dagsverke

13.12.2017

När de stora butikerna i Arninge har olika typer av kampanjer brukar Lions Täby ofta hjälpa till. Det kan gälla att grilla korv, dirigera trafiken på parkeringen m.m. Arbetsinsatsen ger ett tillskott till vår kassa för hjälpverksamhet.

Skapa din hemsida gratis!