Kontaktpersoner


Stefan Fahlgren, 0703 36 10 03
Carl-Olof Gillgren (Sekreterare), Drivhusgränd 2, 18745 Täby, e-post: co.gillgren@icloud.com
Bertel Ösund (Kassör), klubbens bankgiro 5100-7326

Sammanträdeslokal: Scoutlokalen, Stockholmsvägen 128, Täby