Kontaktinformation

President: Stefan Fahlgren Mob: 0703 36 10 03 eller Mail: m.s.fahlgren@hotmail.com

Sekreterare: Mats Velander Mob: 0702 26 15 48 eller Mail: mats.velander@telia.com

Kassör: Bertel Ösund, klubbens bankgiro 5100-7326

Sammanträdeslokal: Scoutlokalen, Stockholmsvägen 128, Täby