Är du intresserad av Lions Club Täby?


Lions Club Täby är en av c:a 48.000 Lions klubbar i mer än 200 länder och geografiska områden runt om i världen.  Vår klubb har för närvarande 22 medlemmar. Genom olika typer av aktiviteter samlar via varje år in omkring 50.000 kr, och alla insamlade pengar går oavkortat vidare till olika former av hjälpverksamhet. Medlemmarna utgörs av personer som vill ägna en del av sin fritid att hjälpa medmänniskor i gemenskap med likasinnade personer under trivsamma former. Arbetet i klubben utförs helt ideellt och interna kostnader betalas genom årliga medlemsavgifter. Huvuddelen av arbetet i vår verksamhet sker i mindre arbetsgrupper/kommittéer (3-5 personer) med väldefinierade ansvarsområden inom ramen för klubbens hjälpverksamhet. En gång i månaden kallas medlemmarna till ett klubbmöte i vår klubblokal, där vi äter en måltid tillsammans och vanligtvis tar del av ett intressant föredrag från en inbjuden gäst. Därefter genomförs månadens klubbmöte under ledning av klubbens President enligt en i god tid före klubbmötet distribuerad dagordning.

Ett axplock från klubbens hjälpverksamhet under senare år:

  • Bidrag till psykiskt/fysiskt funktionsnedsatta i Täby

  • Bidrag till Kvinnojouren i Täby/Danderyd

  • Julgåvor till behövande i Täby

  • Luciauppvaktning på äldreboenden i Täby

  • Hjälp till syriska flyktingbarn i läger utanför Syriens gränser

  • Hjälp till flyktingbarn och -familjer i Täby

  • Bidrag till Lions Cancerforskningsfond och Lions katastroffond, som snabbt ska kunna aktivera hjälpinsatser i samband med stora naturkatastrofer

Om du är intresserad av vår verksamhet och vill komma till ett av våra möten kan du kontakta vår President Björn Kjellman på Mobil: 073-766 35 11 eller Mail: bk-kvalitetskonsult@telia.com

Vårt motto är:  Träffas - Trivas -Tjäna

Notera att du också kan följa vår verksamhet på Facebook - Lions Club Täby


Skapa din hemsida gratis!