Kom med i Lions

Lions Täby har 35 medlemmar.  Medlemmarna utgörs av personer som vill ägna en del av sin fritid till att hjälpa medmänniskor i gemenskap med likasinnade under trivsamma former.
Om du är intressera av vår verksamhet och vill komma till ett av våra möten kan du kontakta Stefan Fahlgren, tel. 0703-36 10 03 eller m.s.fahlgren@hotmail.com

Vårt motto: Träffas - Trivas -Tjäna