Kom med i Lions

Lions Täby har 35 medlemmar.  Medlemmarna utgörs av personer som vill ägna en del av sin fritid till att hjälpa medmänniskor i gemenskap med likasinnade under trivsamma former.
Om du är intressera av vår verksamhet och vill komma till ett av våra möten kan du kontakta Ingemar Olsson
tel. 0706-722169 eller ingemar.hemma@telia.com.

Vårt motto: Träffas - Trivas -Tjäna