Stipendier

SÖK STIPENDIUM 2018 FRÅN LIONS CLUB TÄBY

Stipendierna är en belöning och uppmuntran till personer i Täby som arbetar ideellt inom:

  • Kulturområdet (t.ex. musik, teater och konst).
  • Sociala området (t.ex. mobbing, integration, jämställdhet).
  • Idrottsverksamhet (t.ex. ledare och tränare).

Förslag/ansökningar insänds senast 3 maj till: Lions Club Täby, Stipendiekommittén,

stefan.hammar@tele2.se

Kontakta gärna Stefan Hammar 070 384 30 28 för mer info.Skriv din text här ...